8

هدیه ی ماندگار اهداکننده ایتالیایی

ایتالیایی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

 

  اول تیر ماه (21   ژوئن  ) یک فرشته نجات ایتالیایی  به کد  ITAN01005451  با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،پسر بچه 12 ساله به کد  ISCDP-1930را نجات میدهد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.