3

هدیه ماندگار اهداکننده آلمانی

آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

26خرداد (15ژوئن  ) یک فرشته نجات آلمانی به کد   DE-DKM 8297426    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،پسربچه 10 ساله به کد  ISCDP-2178 را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.