3

هدیه ماندگار اهداکننده آلمانی

 آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

22  اردیبهشت (11   می  ) یک فرشته نجات آلمانی به کد   DE-DKM 3169446    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،کودک 4 ساله به کد  ISCDP-1757 را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.