3

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

2  مرداد   ماه 1397 (24  جولای   2018) یک فرشته نجات آلمانی  به کد    DE-DKM-8887525 با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  45  ساله به کد  ISCDP-2999 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید