0

هدیه ای ماندگار از اهداکننده استرالیایی

فرشته نجات استرالیایی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

27  اردیبهشت   ماه 1397 (17  می   2018) یک فرشته نجات استرالیایی  به کد     600211163     با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  22  ساله به کد  ISCDP-2494 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید