6

هدیه ماندگار اهداکننده آلمانی

                                                     دوست آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

31فروردین (19 آوریل ) یک فرشته نجات آلمانی به کد   DE-DKM 6862786    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،نوجوان 16  ساله به کد  ISCDP-1900 را نجات می دهد.

هموطنان عزیز شما هم میتوانید نجات دهنده  جان یک بیمار ایرانی و یا خارجی باشید. بیماران  به همکاری و  همدلی شما  با عضویت در بانک  پیوند سلول بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان دکتر شریعتی، نیازمند یاری سبز شما هستند