10

هدیه ی ماندگار اهداکننده برزیلی

دوست برزیلی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

25 فروردین (13 آوریل ) یک فرشته نجات برزیلی به کد   BR-79570    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،خانم 56  ساله را به کد  ISCDP-1372         را نجات می دهد.

هموطنان عزیز شما هم میتوانید نجات دهنده  جان یک بیمار ایرانی و یا خارجی باشید. بیماران  به همکاری و  همدلی شما  با عضویت در بانک  پیوند سلول بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان دکتر شریعتی نیازمند یاری سبز شما هستند.