20

رضایت نامه آگاهانه

رضایت نامه آگاهانه داوطلبان شرکت در برنامه جمع آوری اطلاعات HLA جهت اهدا سلولهای بنیادی برای پیوند از اهداکنندگان غیر خویشاوند

داوطلب محترم

به این وسیله از شما دعوت می شود در برنامه جمع آوری اطلاعات HLA جهت اهدای سلولهای بنیادی برای پیوند از دهندگان غیر خویشاوند به عنوان یک فرد داوطلب شرکت نمایید. مطالب زیر را بدقت مطالعه کرده و در صورت هر گونه ابهامی، سوال کنید.

شما این امکان را دارید که به هزاران بیمار نیازمند پیوند که زندگیشان در خطر است پیوندی را که نیاز دارند اهدا کنید و شانس دومی برای زندگی باشید. هدیه ارزشمند شما زندگی هایی را نجات میدهد که جاویدانه در ذهن شان باقی خواهد ماند. تمام

افرادی که آمادگی اهدای سلول های بنیادی به هر فرد نیازمند را داشته باشند میتوانند در بانک عضو شوند.

مراحل عضویت عبارتند از :

مرحله اول: در ابتدا از فرد داوطلب نمونه خون گرفته شده و آزمایش تعیین HLA انجام میشود. سپس نتیجه آزمایش فرد داوطلب در بانک ذخیره شده و برای بررسی سازگاری با HLA بیماران نیازمند مورد جستجو قرار میگیرد.

در صورتی که بین فرد داوطلب و فرد بیمار نیازمند پیوند، سازگاری وجود داشت از فرد داوطلب جهت اهدای سلول های بنیادی خون ساز برای مراجعه مجدد دعوت خواهد شد.

مرحله دوم:

اگر از شما دعوت شدید پزشک شما را به عنوان بهترین اهداکننده انتخاب کرده و ممکن است تنها فردی باشید که بتوانید زندگی یک بیمار را نجات دهید.

ابتدا آزمایشی برای تایید سلامت شما انجام خواهد شد و سپس برای 5 روز متوالی تزریق داروی G-CSF )نئوپوژن( که باعث افزایش تعداد سلول ها و تسهیل در امر جمع آوری سلول های بنیادی می شود را به صورت زیرجلدی خواهید داشت و در روز پنجم

طی 4 الی 5 ساعت سوزنی در هر یک از دستهای شما قرار داده می شود و خون از یک دست وارد دستگاه شده و پس از جداسازی سلول های بنیادی در شرایط استریل به دست دیگر برگردانده می شود. این کار مشابه اهدای خون میباشد.

بر اساس گزارشات، اهد ای سلولهای بنیاد ی برای فرد اهد ا کنند ه هیچ خطر و عارضه ای به همراه ند ارد. و سلولهای برد اشت شد ه توسط بد ن در عرض چند روز جایگزین میشوند. ممکن است بعد از اهدا بدن درد و یا سر دردی موقت را تجربه کنید که با

یک استامینوفن رفع میشود.شما اولین گام را برای نجات زندگی بیمار برداشته اید.اکنون شما ایستاده ایدو منتظرید تا به هر بیمار نیازمند کمک کنید.